próg


próg
próg {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. progu {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'listwa łącząca dolne części futryny drzwi, zwykle wystająca nad poziom podłogi; zasłania szczelinę na styku podłóg dwóch pomieszczeń lub uszczelnia dołem drzwi wejściowe': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wysoki, niski próg. Próg domu, izby. Wbijać dębowe progi w drzwiach. Usiąść na progu. Przewrócić się na wystającym progu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'początek czegoś, wstęp do czegoś, granica, za którą coś się rozpoczyna': {{/stl_7}}{{stl_10}}Próg dorosłości, samodzielności. Przekroczyć próg dojrzewania. Być, stać u progu bankructwa, nędzy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'poziom konieczny do osiągnięcia jakiegoś stanu, wywołania jakiejś reakcji, granica czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dolny, górny próg czegoś. Próg wytrzymałości, przyzwoitości. Natężenie dźwięku nie przekraczało progu słyszalności. Każdy człowiek ma inny próg wrażliwości. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'otwór wyjściowy, przestrzeń drzwi': {{/stl_7}}{{stl_10}}Stanąć, pokazać się w progu. Od progu dobiegło go wołanie. Nie stójcie w progu, prosimy do środka. Wyjść za próg. Już od progu wołał o jedzenie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}geol. {{/stl_8}}{{stl_7}}'stopień skalny, przegroda skalna w korycie rzeki lub w dolinie lodowcowej' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}muz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'poprzeczna metalowa listewka na gryfie niektórych instrumentów strunowych, do której podczas gry dociska się struny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zbadać ułożenie progów na gryfie gitary. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_8}}sport. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w lekkoatletyce i w narciarstwie: belka, część skoczni, z której zawodnik odbija się do skoku': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zawodnik mocno wybił się z progu. Dobrze wyjść z progu.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}ojczyste [rodzinne] progi; stać u progu [na progu] {{/stl_10}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • prog — prog·a·mous; prog·e·ny; prog·nath·ic; prog·na·thism; prog·na·thous; prog·ne; prog·no·sis; prog·nos·ti·ca·ble; prog·nos·ti·cal; prog·nos·ti·cate; prog·nos·ti·ca·tion; prog·nos·ti·ca·tive; prog·nos·ti·ca·tor; prog·ress·ism; prog·ress·ist;… …   English syllables

  • Prog — Prog, v. i. [imp. & p. p. {Progged}. p. pr. & vb. n. {Progging}.] [Cf. D. prachen, G. prachern, Dan. prakke, Sw. pracka, to beg, L. procare, procari, to ask, demand, and E. prowl.] 1. To wander about and beg; to seek food or other supplies by low …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Prog — Prog, n. 1. Victuals got by begging, or vagrancy; victuals of any kind; food; supplies. [Slang] Swift. [1913 Webster] So long as he picked from the filth his prog. R. Browning. [1913 Webster] 2. A vagrant beggar; a tramp. [Slang] [1913 Webster] 3 …   The Collaborative International Dictionary of English

  • prog — /prog/, v., progged, progging, n. Brit. Slang. v.i. 1. to search or prowl about, as for plunder or food; forage. n. 2. food or victuals. [1560 70; orig. uncert.] * * * …   Universalium

  • prog — 1958, colloquial shortening of PROGRESSIVE (Cf. progressive) (q.v.) …   Etymology dictionary

  • prog — prog1 [präg] vi. progged, progging [via dial. < ? ME prokken, to beg (prob. < LowG)] Dial. to prowl about, as in search of food or plunder; forage n. Dial. food obtained as by progging prog2 abbrev. 1. program 2. progressive …   English World dictionary

  • prog|e|ny — «PROJ uh nee», noun, plural nies. 1. children or offspring; descendants: »Kittens are a cat s progeny. 2. Figurative. something that is produced by or originates from something: »Around this fort a progeny of little Dutch built houses…soon sprang …   Useful english dictionary

  • Prog — Progressive Rock stilistische Ursprünge: Psychedelic Rock, Hard Rock, Klassische Musik, Elektronische Musik, Jazz, Folk und Weltmusik Kultureller Ursprung: 1968 England Typische Instrumente …   Deutsch Wikipedia

  • próg — m III, D. progu, N. progiem; lm M. progi 1. «poprzeczna dolna część futryny drzwiowej, wystająca nad poziom podłogi» Drewniany, kamienny próg. Niski, wysoki, wystający próg. Próg domu, chaty. Stanąć, usiąść na progu. Potknąć się o próg. Wyjść za… …   Słownik języka polskiego

  • prog — I. /prɒg/ (say prog) noun 1. a spike or skewer. 2. a prick; stab: *Poke a stick up the log, give the spalpeen a prog –a.b. (banjo) paterson, 1895. {origin unknown} II. /prɒg/ (say prog) noun food or provisions, especially for a journey: *Lots of… …   Australian English dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.